Rob Drummen

Ik ben nieuweling op de kandidatenlijst van de VVD maar heb veel ervaring binnen de lokale overheid als juridisch- en beleidsadviseur bij de provincie, gemeente en waterschap. Graag wil ik mij inzetten voor een veilige en mooie omgeving waar het fijn is om te wonen, werken en recreĆ«ren. 

Ik vind het van groot belang dat iedere inwoner van Stein op de hoogte wordt gesteld van nieuwe ontwikkelingen of van wijzigingen in het beleid of van besluitvorming die hem of haar raakt. Actieve openheid van zaken moet voorop staan en uitgangspunt van het bestuur moet zijn dat alle inwoners van Stein de mogelijkheid krijgen geboden om mee te denken en handelen. 

Burgers verdienen het om actief betrokken te worden bij de besluitvorming. Dus niet achteraf of enkel via de wettelijk voorgeschreven procedures, maar vanaf het prille beginstadium. Meedenken en doen van meet af aan en de mogelijkheid krijgen om een steentje bij te dragen. Initiatieven van inwoners en van bedrijven moeten door het gemeentebestuur omarmd en gestimuleerd worden. Een goed functionerende overheid luistert naar de burgers en naar het bedrijfsleven en stimuleert nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Dat is naar mijn mening wat liberalisme in Nederland en dus ook in de gemeente Stein inhoudt. Geef de ruimte voor ontwikkeling, ontplooiing en vernieuwing en betrek zoveel mogelijk de mensen van Urmond, Berg aan de Maas, Meers, Elsloo en Stein bij de initiatieven in hun omgeving. 

Sociale media en moderne communicatietechnieken maken het mogelijk om iedereen te bereiken en de Omgevingswet opent straks de wettelijke deuren voor actieve participatie bij alle ontwikkelingen in de eigen omgeving. Daarnaast moeten echter ook de traditionele communicatiemiddelen niet worden vergeten. Vooral om ook de oudere inwoners te bereiken en te betrekken is en blijft het van belang om via huis aan huis blaadjes of per post informatie te delen. Ook mensen zonder internet of smartphone hebben het recht om mee te denken.

 

Persoonlijk sta ik voor:

Iedereen doet mee en denkt mee

Initiatieven worden gestimuleerd

Fijne gemeente om te wonen, werken en recreĆ«ren