Ik ben een Limburger !

Wij zijn trots op onze Limburgse cultuur: onze streektaal, onze bourgondische levensstijl, onze gastvrijheid, onze tradities.. en soms ook onze eigenaardigheden. De ene keer zijn we meer Belg dan Nederlander. De andere keer weer meer Duitser dan Belg. Een Franse slag is ons ook niet vreemd nu en dan. Maar aan het einde van de dag zijn we weer allemaal Nederlander. Dan zijn we trots op onze Oranjes, ons Koningshuis. Voor velen van buiten de provinciegrens zijn we maar een apart volkje. Vaak hoor je ze zeggen: "het is hier net alsof we in het buitenland zijn." Maar toch voelt iedereen zich welkom. Iedereen is welkom. Want in Limburg staat de achterdeur altijd open… voor de koffie en de vlaai.

Onze cultuur bindt en verbindt

Wat is cultuur? Wat is onze Limburgse cultuur? Soms kan je het zien, horen, ruiken of proeven. Denk maar aan Vastelaovend, de MansluujZitting, de jaarlijkse processie, onze troubadours, de sjötterie, zoervleisj en niet te vergeten onze wereldberoemde riestevlaai. Maar Limburger zijn is vooral een gevoel. Het vormt onze identiteit. Dat is de olie in de gemeenschap. Dan is vaak een half woord voldoende, en soms zijn er geen woorden nodig. Een gezichtsuitdrukking, een gebaar of een lach op het juiste moment zijn dan vaak genoeg. Dat bindt en verbindt. Dat schept het gevoel een gemeenschap te zijn. Dat maakt dat wij ons allen Limburger noemen.

Cultuur gaat ook over onze geschiedenis en waar we vandaan komen. Denk maar bijvoorbeeld aan de mijnen in de recente geschiedenis. Veel van onze vaders en opa's hebben daar gewerkt. Hun geploeter en gezweet is niet vergeten. Dat is onlosmakelijk deel van ons erfgoed en ons collectief geheugen. Dat heeft ons samengebracht in een gevoel van een gezamenlijk verleden, maar ook een gezamenlijke toekomst... en een gezamenlijke richting.

Denk ook aan onze unieke landschappen en landweggetjes. Of aan de vele kerken, de kappeltjes op de straathoeken, hofboerderijen, burchten en vele andere historische gebouwen in onze steden en dorpen. Onze verbondenheid met die omgeving is ook cultuur. Dat geeft een gevoel van herkenning. Dat voelt vertrouwd. En dat geeft elke keer weer dat warme gevoel van thuis komen.

Cultuur... dat is ook een gevoel van thuis zijn

Cultuur bepaalt waar we ons thuis voelen - in je huis, in het café, op straat of op bezoek bij je familie of een vriend. Cultuur is hét bindmiddel in de gemeenschap. Dat creëert een gevoel van comfort, saamhorigheid, veiligheid en bescherming. Cultuur brengt ook mensen op de been en bij elkaar: in het buurthuis, in het stamcafé, op de sportvelden, op een feestje, etc. Dat brengt dynamiek en levendigheid. En dat bepaalt voor een belangrijk deel het leefplezier in onze wijken en dorpen.

Dat moeten we koesteren

Daarom zeggen wij bij de VVD: onze Limburgse cultuur is een absolute prioriteit. Dat moeten we behouden en ondersteunen. Dat is zijn gewicht in goud waard. Want geen enkele overheid heeft met haar stedenbouwkundige en andere plannen ook maar enige invloed op hoe de mensen zich voelen in de wijk. En hoe ze met elkaar omgaan. Saamhorigheid en gemeenschapsgevoel laten zich niet plannen vanuit het gemeentehuis of de tafel van de wijkarchitect. Dat bepalen de mensen zelf!

Voor de VVD is het verenigingsleven in de wijken en dorpen daarom ontzettend belangrijk. Of het daarbij gaat om culturele activiteiten, gezelligheid, folklore, muziek of sport, dat laten we aan de gemeenschap om te bepalen. Wij als VVD zeggen dat de gemeente de lokale verenigingen moet steunen en faciliteren. Als het aan de VVD ligt, krijgen lokale verenigingen dan ook een voorkeursplaats in het cultuur- en subsidiebeleid.

Weer zo'n goed idee van de VVD. Als je maar even doordenkt.


Heb je ook een goed idee? Of wil je een opiniestuk schrijven. Stuur je email dan naar ons secretariaat: info@vvdstein.nl