Woonkosten omlaag !

De woonkosten zijn de laatste tien jaar behoorlijk gestegen. Dat ligt voor een deel aan de stijgende prijzen van energie en grondstoffen op de wereldmarkt. Dat leidt tot stijgende prijzen van energie, water en woningonderhoud. Daarbij krijgen de burgers elk jaar ook nog een flinke rekening van de gemeente gepresenteerd: OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Voor de VVD is de opdracht aan het gemeentebestuur dan ook heel simpel: de woonkosten moeten omlaag!

Uitdagingen voor de gemeente

De tijden zijn veranderd. Door de economische recessie zijn de inkomens van veel huishoudens onder druk komen te staan. Daarbij is het woningbezit nog steeds onbereikbaar gebleven voor veel mensen. Ook veel ouderen hebben hier last van wanneer ze kleiner willen gaan wonen of naar een verpleeghuis moeten. Hun geld of pensioen zit dan vast in het huis, want veel woningen blijven jarenlang te koop staan. Gelijktijdig groeit de vraag naar nieuwbouwwoningen in onze regio. Dit zijn allemaal patstellingen van deze tijd.

De gemeente kan slim inspelen op deze ontwikkelingen. Dat vraagt om een nieuwe visie op hoe we willen wonen en leven in onze steden, wijken en dorpen. Voor de VVD is de opdracht aan het gemeentebestuur simpel: de woonkosten moeten omlaag.

Dat is alvast een eerste stap in de goede richting. Want lagere woonkosten betekent een grotere bestedingsruimte voor woningonderhoud en verbouwing. Dat komt de woningwaarde ten goede. Lagere woonkosten betekent ook dat meer mensen een woning kunnen kopen. Dat is altijd al een innige wens van de VVD geweest. Dat stimuleert de mobiliteit op de woningmarkten. En dat is weer goed voor onze economie. 

Maar wij denken nog verder door. Want wonen moet niet alleen vandaag goedkoper zijn. Wonen moet ook in de toekomst betaalbaar blijven. Dat vraagt om een nieuwe visie op hoe we ons willen voorbereiden op de nieuwe uitdagingen als gevolg van de stijgende schaarste op de energiemarkten en de klimaatverandering.

Lagere OZB en ander belastingen

De gemeentelijke belastingen moeten omlaag. Dat betreft grotendeels de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Deze belastingen vormen een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente. Maar als de burger de broekriem moet aantrekken, doet de gemeente dat maar ook. Dan geeft ze maar minder uit. Daarbij is het altijd al ons standpunt geweest dat wij een kleine maar effectieve overheid willen. Dat is een gemeente met een kleinere organisatie en een focus op kerntaken. Daarmee kunnen de lasten voor de burger flink omlaag.

Slim bouwen: groener en leeftijdsbestendiger

Nieuwe woningen kunnen slimmer gebouwd worden: energie- en waterzuiniger, duurzamer, onderhoudsarmer. Dat bespaart en verruimt de bestedingsruimte voor andere zaken. Het verhoogt ook de woningwaarde. Want een huis met lagere lasten verkoopt sneller en makkelijker. Dat stimuleert ook de mobiliteit op de woningmarkt.

Nieuwbouwprojecten moeten ook inspelen op de toekomstige demografische ontwikkelingen in stad en dorp. Dan gaat het om leeftijdsbesteding bouwen voor jong en oud, met en zonder beperking - bijv. Flexhousing. Dat kost nauwelijks meer. En het vermindert de noodzaak van kostbare woningaanpassingen wanneer mensen ouder worden. De mensen kunnen dan langer zelfstandig blijven wonen in hun eigen huis en wijk. Dat bespaart niet alleen. Het verhoogt bovendien de woningwaarde. En het vergroot de kwaliteit van leven en sociale diversiteit in de wijk. Alleen maar voordelen dus.

De technologische ontwikkelingen van vandaag maken dit allemaal mogelijk, maar worden nog niet even consequent en volledig toegepast. De VVD wil het gebruik van deze technologieën stimuleren bij nieuwbouwprojecten. Dan gaat het in onze visie ook erom dat we belangen op nieuwe manier verbinden. Hiervoor willen wij de dialoog met onder andere projectontwikkelaars, verzekeraars, banken en beleggingsfondsen, milieuorganisaties, en meer. 

Wonen en leven in de wijken en dorpen

Hoe wij wonen en leven in onze wijken en dorpen is óók van grote invloed op de woonkosten. Dat betreft met name de nabijheid en diversiteit van voorzieningen in de directe woonomgeving. Door het planologisch beleid van de afgelopen decennia is er een grote scheiding ontstaan tussen enerzijds de gebieden waar wordt gewinkeld, ontspannen en gewerkt, en anderzijds de gebieden waar wordt gewoond en geleefd. Complete dorpen en wijken hebben vrijwel alleen nog maar een woonfunctie. Winkelen, uitgaan, recreëren en werken doe je elders. Met de stijgende brandstof- en energieprijzen bepaalt de woninglocatie mede de leef- en woonkosten. Dat kan op jaarbasis al snel enkele honderden euro's schelen. Ook het milieu wordt daardoor onnodig belast.

Op termijn is deze situatie niet langer houdbaar en betaalbaar. Daar moeten we nu al op anticiperen. Want de brandstof-en energieprijzen stijgen. Door de opwarming van de aarde neemt de waterconsumptie toe, en dus ook de rekening. Door intensievere regens staan bepaalde gebieden blank, stijgt het grondwaterpeil en erodeert de grond sneller dan ooit, vooral (!) in de bebouwde ruimten. Dat verhoogt weer de kosten van de infrastructuur in stad en dorp. De mensen worden steeds ouder en blijven langer zelfstandig in hun huis en wijk wonen. Dat verlaagt enerzijds de kosten van zorg, maar verhoogt de leefbaarheidseisen waaraan wijken moeten voldoen. Ook dat kost geld, heel veel geld... en ga zo maar door.

Het roer om: voor een betaalbare toekomst

Kortom: één lange aaneenschakeling van ontwikkelingen die zich in de nabije toekomst in een steeds sneller tempo zullen volstrekken. Allemaal ontwikkelingen die ons op termijn héél diep in de beurs zullen treffen als we het roer niet omgooien.

'Terug naar de wijk' is ons motto. Het wonen in wijken en dorpen moet niet alleen plezierig maar ook efficiënt zijn. Dat betreft zowel efficiëntie qua kosten als leefgemak. Ook in andere westerse landen is dat de trend. Dan gaat het met name om de nabijheid en diversiteit van het winkel-, recreatie- en uitgaansaanbod. Het gaat ook om de algehele leefbaarheid in termen van begaanbare en veilige trottoirs, fietspaden en wegen, openbare hygiëne, groene ruimten, parkjes en speeltuinen, sociale veiligheid, etc.

Natuurlijk willen wij voor de gemeenschap niet bepalen hoe zij hun wijk moeten organiseren. Maar wel willen we de voorwaarden scheppen voor een grotere sociale en economische diversiteit en mobiliteit in de wijken en dorpen. Want dat bindt en houdt bij elkaar. Dan gaat het onder meer om een verminderde afhankelijk van wijken en dorpen van de stedelijke gebieden als het gaat om winkelen, uitgaan en recreëren. Dan moeten we onze wijken en dorpen ook mooi, schoon, begaanbaar en veilig houden. Dat is wel weer voor een belangrijk deel een taak van de gemeente.

Leven in het groen: de natuur als onze beste vriend

En tot slot moeten we ons ook voorbereiden op wereldwijde klimaatverandering. Die zal ons met name treffen door de opwarming van het klimaat, intensievere regens en langere droogteperiodes. Daar moeten en kunnen we slim op anticiperen met innovatieve technieken in de bouw, civiele techniek en watermanagement - daarmee houden we onze steden en dorpen leefbaar en drukken we de kosten.

En ook kunnen veel bereiken met meer groen in de woonwijken en de instandhouding van de landschappelijke en agrarische variatie. Want de natuur is onze beste vriend. Meer groen betekent niet alleen mooiere omgeving en een schonere lucht. Meer groen koelt ook af, zorgt ervoor dat onze bodem stevig blijft en verhoogt de waterverwerkingscapaciteit bij intensieve regenval. Je zal daar niet gelijk al eerste aan denken, maar meer groen bespaart meer dan het kost.

Zodoende blijft het wonen en leven in onze wijken en dorpen ook onze toekomst betaalbaar, plezierig en gezond.

Weer zo'n goed idee van de VVD. Als je maar even doordenkt.


Heb je ook een goed idee? Of wil je een opiniestuk schrijven. Stuur je email dan naar ons secretariaat: info@vvdstein.nl