Veilig thuis en op straat

De VVD is van oudsher dé partij die staat voor de veiligheid van de burger. Want onze burgers moeten zich beschermd voelen en veilig zijn, thuis en op staat. Wanneer het op de veiligheid van onze burgers aankomt, maken wij géén compromissen. Bovenop wat er al gebeurt, zetten we in op een dadergerichte aanpak die bewezen werkt. Want veiligheid is vrijheid.

Veiligheid is vrijheid... een voorwaarde voor welvaart en welzijn

Veiligheid is van grootst belang voor de kwaliteit van leven, en uiteindelijk voor de welvaart in stad en dorp. Zonder veiligheid geen vrijheid. Veiligheid is een voorwaarde voor sociale en economische diversiteit in de gemeenschap, voor saamhorigheid, voor gelijkwaardigheid. Diefstal, geweld, maar ook overlast werken maatschappelijk ontwrichtend. Het tast onze dierbaren aan, onze gezondheid, onze broodwinning, onze identiteit... en onze welvaart.

Wij maken bestaande maatregelen nog effectiever

In de afgelopen jaren zijn in vele gemeenten allerlei veiligheidsmaatregelen geïntroduceerd. Maatregelen zoals meer toezicht op straat, meer camera’s en soms zelfs wapencontroles in buurten met een verhoogd risico zijn daarbij geen doel op zich, maar wel noodzakelijk om de veiligheid te verbeteren. En ze werken.

Maar ondanks alle inspanningen is de pakkans nog steeds laag. Vind ze maar eens, die daders! Hoewel? De politie kent veel daders al. Soms al heel lang. Een groot deel van de onveiligheid in de stad en regio wordt veroorzaakt door een beperkte groep.

We kunnen bestaande maatregelen nog effectiever maken. Voor wapencontroles kunnen we wapenscanners inzetten en niet-discriminerend selecteren, bijvoorbeeld op leeftijd. Camera’s zijn vooral geschikt om gewenst gedrag af te dwingen. En boetes worden effectiever als we ze vaker innen. Dagelijks verstrekt de gemeente paspoorten en subsidies aan mensen met een lange lijst onherroepelijke veroordelingen en onbetaalde boetes. Wat de VVD betreft: eerst afrekenen, dan pas incasseren.

Daders aanpakken, slachtoffers steunen

De criminaliteit in Sittard-Geleen (e.o.) is volgens de statistieken van 2017 flink gedaald, hoewel verhoudingsgewijs nog steeds hoog. En zelfs in de veiligste delen van de stad en omgeving voelen veel mensen zich toch niet meer zo veilig als vroeger. Het gevoel van onveiligheid groeit. Dat is een feit. Hoe komt dat? Verschillende ontwikkelingen tasten ons veiligheidsgevoel aan. Die krijgen wat de VVD betreft extra aandacht.

De meest bedreigende vorm van criminaliteit is woninginbraak. Het hoeft maar één keer in je straat te gebeuren en de angst zit er bij iedereen al gelijk flink in.  Deze vorm van huisbezoek zonder uitnodiging heeft nog maanden, soms jaren na de inbraak een enorme impact op het welbevinden van de slachtoffers. En ook hier gaat vaak om een beperkt aantal daders, steeds weer dezelfde oude bekenden van de politie. Woninginbraak pak je niet alleen aan door de woningen te beveiligen, maar ook door de daders van straat te halen. Alle veelplegers van straat dus!

De tweede, sterk maatschappelijk ontwrichtende vorm van criminaliteit is overvallen op winkels en instellingen. Het hoeft maar een paar keer te gebeuren en de schrik zit er onmiddellijk in. De maatschappelijke impact van een overval is gigantisch. Ondernemers en werknemers kunnen er zelfs duurzaam arbeidsongeschikt door raken. Mensen worden bang en voelen zich onveilig op straat. Als veilig ondernemen en ontspannend winkelen niet meer kan, is het afgelopen met ons economische klimaat. Wij willen de foto’s en filmbeelden van daders beter toegankelijk maken. Want wij vinden de veiligheid van slachtoffers net iets belangrijker dan de privacy van daders.

Ten derde is de overlast in de afgelopen tien jaar toegenomen. Overlast is geen zware criminaliteit, maar overlast tast ons veiligheidsgevoel wel onevenredig aan. In bepaalde buurten ondervinden mensen te veel dagelijks overlast in hun directe woonomgeving en voelen zich daardoor onveilig. Zware en langdurige overlast, zoals buurtterreur en vervuiling komt vaak van multiprobleemgezinnen en probleemjongeren. De politie en de buurt-, straat- en flatgenoten weten precies wie het zijn. Daarom vindt de VVD dat notoire overlastveroorzakers uit hun huis moeten worden geplaatst – dadergericht. In kwetsbare buurten zijn wij bovendien voorstander van screening van nieuwe huurders, want niet alleen de belangen van nieuwe huurders tellen, ook de huidige bewoners verdienen bescherming. De VVD pakt de overlast aan!

Ons veiligheidsprogramma in het kort:

 • Een veiliger gemeenschap: daling van de criminaliteit met minimaal 10%
 • Alle veelplegers van straat!
 • Een gerichte inzet van camera’s op strategische locaties omdat het werkt - bijvoorbeeld winkelcentra, station en parkeerplaatsen
 • Extra beveiliging van winkeliers en horeca-exploitanten door meer zichtbaarheid van de politie
 • Naar een burgergericht politieoptreden en betere politiezorg: de zorgen van burgers en ondernemers centraal
 • Meer aandacht van de politie voor woninginbraak en buurtoverlast
 • Extra aandacht voor kwetsbare, zelfstandig wonende ouderen in woonwijken
 • Meer aanwezigheid en zichtbaarheid van de buurtagent - bijvoorbeeld regelmatig aanwezig in het buurt- of gemeenschapshuis
 • Versnelde inzet van politie bij signalen uit de woonwijk - bijvoorbeeld verdachte of vreemde personen in de buurt
 • Geen uitkeringen, subsidies of vergunningen meer voor mensen die nog een straf hebben openstaan
 • Vroegtijdige aanpak van risicokinderen in probleemgezinnen
 • Screenen van nieuwe huurders. De belangen van de huidige wijk- en dorpsbewoners voorop!
 • Inzet van particuliere beveiligingsorganisaties waar nodig of gevraagd

Kortom... de veiligheid van onze burgers en ondernemers is een absolute topprioriteit van de VVD. Zonder veiligheid geen vrijheid!

Weer zo'n goed idee van de VVD. Als je maar even doordenkt.


Heb je ook een goed idee? Of wil je een opiniestuk schrijven. Stuur je email dan naar ons secretariaat: info@vvdstein.nl