Veilig thuis en op straat in Stein

VVD Stein is van oudsher dé partij die staat voor de veiligheid van de burger. Ook in Stein hebben we hier al veel bereikt. We noemen de structurele inzet van cameratoezicht en op initiatief van VVD Stein de invoering van het Damoclesbeleid welke de burgemeester meer mogelijkheden geeft op het gebied van drugsbestrijding.

Veiligheid is vrijheid... een voorwaarde voor welvaart en welzijn

Veiligheid is van grootst belang voor de kwaliteit van leven, en uiteindelijk voor de welvaart in stad en dorp. Zonder veiligheid geen vrijheid. Veiligheid is een voorwaarde voor sociale en economische diversiteit in de gemeenschap, voor saamhorigheid, voor gelijkwaardigheid. Diefstal, geweld, maar ook overlast werken maatschappelijk ontwrichtend. Het tast onze dierbaren aan, onze gezondheid, onze broodwinning, onze identiteit... en onze welvaart.

Daders aanpakken, slachtoffers steunen

De criminaliteit in Stein (e.o.) is volgens de statistieken van 2021 gedaald, hoewel verhoudingsgewijs nog steeds hoog. En zelfs in de veiligste delen van de stad en omgeving voelen veel mensen zich toch niet meer zo veilig als vroeger. Het gevoel van onveiligheid groeit. Dat is een feit.

Ons veiligheidsprogramma in het kort:

 • Een veiliger gemeenschap: daling van de criminaliteit met minimaal 10%
 • Alle veelplegers van straat!
 • Een gerichte inzet van camera’s op strategische locaties omdat het werkt - bijvoorbeeld winkelcentra, station en parkeerplaatsen
 • Extra beveiliging van winkeliers en horeca-exploitanten door meer zichtbaarheid van de politie
 • Naar een burgergericht politieoptreden en betere politiezorg: de zorgen van burgers en ondernemers centraal
 • Meer aandacht van de politie voor woninginbraak en buurtoverlast
 • Extra aandacht voor kwetsbare, zelfstandig wonende ouderen in woonwijken
 • Meer aanwezigheid en zichtbaarheid van de buurtagent - bijvoorbeeld regelmatig aanwezig in het buurt- of gemeenschapshuis
 • Versnelde inzet van politie bij signalen uit de woonwijk - bijvoorbeeld verdachte of vreemde personen in de buurt
 • Geen uitkeringen, subsidies of vergunningen meer voor mensen die nog een straf hebben openstaan
 • Vroegtijdige aanpak van risicokinderen in probleemgezinnen,

Kortom... de veiligheid van onze burgers en ondernemers is een absolute topprioriteit van de VVD. Zonder veiligheid geen vrijheid!

Heb je ook een goed idee? Of wil je een opiniestuk schrijven. Stuur je email dan naar ons secretariaat: info@vvdstein.nl