Gezichten maken onze partij

Gezichten vertellen een verhaal. Elk gezicht is uniek. Achter elk gezicht schuilt een talent. Het ene gezicht huilt, het andere lacht. Sommige mensen hebben twee gezichten, eentje voor als de zon schijnt en eentje voor als het regent. Wat zou het leven toch saai zijn zonder al die verschillende gezichten. Thuis, op straat of op het werk. Daarom zeggen we in de VVD: gezichten maken de partij. Dat is een partij van vele verhalen. Want iedereen heeft wel wat vertellen en te delen. Soms met tranen van geluk of verdriet. Ook dat hoort er bij. Want zonder passie, geen leven. Zonder emotie, geen beweging. En zonder beweging... geen vooruitgang.

Een partij van vele unieke gezichten en geluiden

De VVD is misschien wel de partij met de grootste verscheidenheid qua mensen, levensverhalen, talenten, ambities en toekomstrichtingen. Allemaal met een eigen uniek gezicht en een unieke stem. Van student tot gepensioneerde. Van boer tot industrieel ondernemer. Van natuurliefhebber tot groen ondernemer. Van dichter tot filosoof... en ga zo maar door. De VVD is immers de VOLKSPARTIJ voor Vrijheid en Democratie. Een partij voor iedereen!

Wat ons allen bindt, is het respect voor elkaar. Laat iedereen in zijn of haar eigen waarde, dat is ons uitgangspunt. Elk vogeltje zingt zoals ie gebekt is. Dat vinden wij juist prachtig. Meningsverschillen mogen er zijn. Ze moeten er zelfs zijn. Dat brengt dialoog en beweging. Alleen dan is er vooruitgang. Daarin passen geen verstikkende ideologie├źn die elk uniek geluid in de kiem smoren en voor de ander willen bepalen wat goed is. Dat is dodelijk en blokkeert elke vooruitgang. Nee, de VVD is een partij waarin iedereen vrij kan ademen. Waar je je eigen mening kan hebben. Waar je anderen mag overtuigen. Waar geluisterd wordt.

De VVD is daarom geen partij van ideologische doctrines. Dat willen we ook niet. Dat hoeft ook niet. Want wie vrij denkt en vrijheid koestert komt al snel tot dezelfde antwoorden op allerhande maatschappelijke vragen. En dat maakt ons juist zo bijzonder. Want ondanks de veelheid van gezichten en geluiden in onze partij zijn we toch een eenheid en weten we met ons allen welke richting we op willen.

Een kleurrijke eenheid zijn we zeker. De VVD is een partij van vele unieke gezichten en geluiden. Zo is ook ons land een land van vele unieke gezichten en geluiden. Daarom vinden wij vrijheid zo belangrijk. Want alleen in een vrije samenleving kan elk individu zich ontplooien en zijn eigen weg vinden. Alleen in een vrij land kan elk gezicht uniek zijn en blijven.

Maar met vrijheid komt ook verantwoordelijkheid. Daar spreken we de mensen ook op aan. Vrijheid is geen vrijbrief voor ego├»sme en egocentrisme. Absoluut niet en nooit. Liberaal zijn betekent ook compassie voor de medemens. Want zoals je voor jezelf het beste wilt en zoekt, gun je dat ook de ander. En als je kan helpen, doe je dat! Dan pas ben je een echte liberaal.

Liberaal is sociaal !

Liberaal is sociaal. Het liberale gedachtegoed maakt de samenleving socialer. Wij laten mensen in hun waarde en dringen niets op. Elk mens moet zijn eigen keuzen kunnen maken. Dat is vrijheid, dat is sociaal! Daar moet je je als overheid ook niet te veel mee bemoeien. Wet- en regelgeving hebben we nodig voor orde en structuur in onze samenleving. Maar niet tot in de woonkamer van je huis of tot achter de beeldbuis van je computer. Dat is niet alleen bemoeizuchtig, het is respectloos en asociaal. En misschien ook wel gevaarlijk.

En zo is ook de samenleving als geheel uitstekend in staat vele zaken zelf te organiseren. Laat het initiatief bij de burger en ondernemer. Dat gaat doorgaans prima. De overheid moet zijn burgers meer durven vertrouwen. Want veel wetten en regels zijn uit wantrouwen geboren. Daar zijn wij faliekant op tegen. Wij hebben vertrouwen in onze burgers en ondernemers. En als iemand dan onverhoopt toch tussen wal of schip valt, vangen we hem op. Want als gemeenschap moeten we welvaart, geluk en gezondheid voor iedereen kunnen garanderen. En als iemand een extra zetje in de goede richting nodig heeft, geven we hem die. Daarom nogmaals: liberaal is sociaal.

Vrijheid en Democratie

Het Liberalisme is vandaag de dag relevanter dan ooit. We zien hoe in andere landen de angst regeert door dictatuur en terrorisme. Die landen zijn kapot en verscheurd. Daarom moeten we onze democratie met hand en tand blijven verdedigen. En wie vijandig staat tegenover over democratie hoort niet thuis in onze gemeenschap.

Want de democratie garandeert onze vrijheid. Die vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Wij verwachten van iedereen respect voor de rechtstaat. Een land waar rechten en plichten voor iedereen gelijk zijn.

Daar moeten we elke dag voor blijven knokken. Ook dat is de VVD.

Daarom heten wij: de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.