Wethouder

Frank Dassen is in de nieuwe coalitie samen met de partijen DOS en Steins Belang aangesteld als nieuwe wethouder. Frank gaat de portefeuille Sociaal domein voor zijn rekening nemen met de kanttekening dat de Jeugdzorg zal worden ondergebracht bij wethouder Joep Ummels. We wensen Frank alle succes !!