Stimuleringsregeling voor Steinse Verenigingen

Stimuleringsregeling voor Steinse verenigingen ook na 2021 beschikbaar. In de begrotingsvergadering van 4.11 ging de Steinse raad akkoord om de stimuleringsregeling voor Steinse verenigingen ook na 2021 beschikbaar te houden,. VVD Stein had dit reeds in het coalitieakkoord van 2018 bedongen maar door corona als voornaamste oorzaak konden verenigingen in Stein geen maatschappelijke activiteit ontwikkelen voor de Steinse gemeenschap. Nu de regeling ook voor 2022 van kracht blijft kunnen verenigingen aanspraak blijven maken op een bijdrage van 500 euro bij de organisatie van een maatschappelijke activiteit