Thematische Netwerken

De VVD is de verzamelplaats voor alle liberalen die samen met de VVD willen werken aan een liberaler Nederland. De thematische netwerken spelen daarbij een belangrijke rol. Deze netwerken verbinden liberalen rondom thema’s zoals bijvoorbeeld gezondheid, economie en internationaal en stellen hen in staat om hun talenten in te zetten voor onze partij en daarmee voor Nederland. Nieuwsgierig geworden? Bezoek dan de website van het thematisch netwerk dat jouw interesse heeft of stuur een mailtje!

Cultuur en Media

Media, digitale informatie, kunst en cultuur zijn volop aanwezig in ons leven. Zij hebben een groot effect op onze maatschappij en helpen ons, onze identiteit te vormen. Het thematisch netwerk Cultuur en Media is het netwerk om ervaringen en kennis te delen, het gesprek aan te gaan, standpunten te bepalen en positie te kiezen op dit gebied. Daarom organiseren wij als netwerk, geregeld spraakmakende bijeenkomsten met beleidmakers en deskundigen.

Contact: secretaris@cultuurenmedia.vvd.nl
Website: www.cultuurenmedia.vvd.nl

Economische Zaken en Innovatie

Het thematisch netwerk Economische Zaken en Innovatie is een open netwerk voor alle liberaal denkenden die geïnteresseerd zijn in thema’s die betrekking hebben op het ministerie van Economische Zaken. Onze specifieke aandacht krijgen de onderwerpen: innovatie (ook digitaal & cybersecurity), energie (en klimaat), ondernemerschap, MVO, en diverse (macro)economische vraagstukken. Vanwege de vele raakvlakken met andere thema’s werken we graag samen.

Contact: secretaris@ezi.vvd.nl
Website: www.ezi.vvd.nl

Financiën

Het thematisch netwerk Financiën organiseert voor zowel leden van de VVD als niet-leden interessante bijeenkomsten op het gebied van liberaal financieel beleid. Denk hierbij aan het monetair regime, de rijksbegroting, crowdfunding, de toekomst van de euro, financiële wetgeving, belastingen en de gevolgen van de Brexit. Wij zijn benieuwd in welke richting het beleid zich volgens jou moet ontwikkelen. Het netwerk biedt de unieke kans om te sparren met Kamerleden, bewindspersonen, en topsprekers uit de financiële sector.

Contact: secretaris@financien.vvd.nl
Website: http://financien.vvd.nl

Gezondheid en Zorg

Gezondheid en zorg zijn thema’s die voor bijna iedereen relevant zijn. Wat is wel en niet ethisch aanvaardbaar, hoe kijken we aan tegen kwaliteitseisen, preventie, innovatie en de stijgende zorgkosten? Het thematisch netwerk Gezondheid en Zorg wil samen met jou in gesprek over deze vragen. Met praktijkervaringen, kennis en expertise vanuit diverse invalshoeken draagt het thematisch netwerk bij aan het debat binnen de partij én delen wij onze visie met onze Kamerleden. In deelnetwerken worden de onderwerpen eerst besproken. Daarna volgt er een bijeenkomst voor geïnteresseerden van binnen én buiten de partij.

Contact: secretaris@gezondheidenzorg.vvd.nl

Internationaal

Het thematisch netwerk Internationaal is het platform voor alle liberaal denkenden in Nederland met interesse in Buitenlandse Zaken, Defensie en Europa. Binnen dit netwerk kun je actief zijn in het Defensie-netwerk, het BuZa-netwerk, het Europa-netwerk of een combinatie hiervan. Deze netwerken organiseren activiteiten variërend van kleinschalige expertmeetings met Kamerleden tot (internationale) werkbezoeken. Daarnaast vinden jaarlijks enkele grootschalige bijeenkomsten plaats met topsprekers zoals minister van Defensie Jeanine Hennis en adviseur van het Witte Huis Robert Kaplan.

Contact: secretaris@internationaal.vvd.nl

Liberaal Groen

Liberaal Groen is het thematisch netwerk dat staat voor duurzame economische groei. Binnen het netwerk wordt er gesproken over de hedendaagse uitdagingen op het gebied van milieu, energie, klimaat, water, voedsel, sociale cohesie en mondiale verdeling van welvaart. Liberalen van binnen én buiten de VVD treffen elkaar om samen stappen te zetten naar verduurzaming van politiek en beleid.

Contact: secretaris@liberaalgroen.vvd.nl
Website: www.liberaal-groen.vvd.nl

Liberaal Vrouwen Netwerk

De belangrijkste doelstelling van het Liberaal Vrouwen Netwerk is om de talenten van vrouwen zichtbaar te maken binnen én buiten de partij. Niet alleen voor politieke, maar ook zeker voor maatschappelijke functies. Het Liberaal Vrouwen Netwerk doet dat door jaarlijks twee landelijke netwerkbijeenkomsten te organiseren die aansluiten op de politieke actualiteit. Het netwerk is daarnaast actief in het Politiek Vrouwen Overleg, een bestuurlijk samenwerkingsverband van zes politieke partijen dat punten die de positie van vrouwen verbeteren op de politieke agenda zet.

Contact: secretaris@liberaalvrouwennetwerk.vvd.nl
Website: http://liberaalvrouwennetwerk.vvd.nl/

Maatschappelijk Middenveld

Het thematisch netwerk Maatschappelijk Middenveld is een levendig, actief en zelfwerkend netwerk van liberale bestuurders en professionals binnen het maatschappelijk middenveld. Het netwerk organiseert meerdere malen per jaar bijeenkomsten met inhoudelijke discussies en inspirerende ontmoetingen op landelijk en regionaal niveau. Op deze manier zorgen wij ervoor dat liberale bestuurders binnen het maatschappelijk middenveld elkaar vinden en elkaar vooruithelpen. Daarbij zorgen wij voor goede communicatie tussen politiek, bestuur en maatschappelijk middenveld om op die manier bruggen te slaan.

Contact: secretaris@maatschappelijkmiddenveld.vvd.nl
Website: http://maatschappelijkmiddenveld.vvd.nl/

Mobiliteit en Leefomgeving

Het thematisch Netwerk Mobiliteit en Leefomgeving bestaat uit mensen met een bijzondere interesse voor ruimtelijke thema’s. Het netwerk houdt zich bezig met onderwerpen als mobiliteit, ruimtelijke ordening, omgevingsbeleid, milieu, water(beheer) en het klimaat- en energiebeleid. Binnen het netwerk wordt actief geadviseerd en meegedacht over zowel actuele thema’s, als over onderwerpen die op de langere termijn relevant zijn voor politiek en bestuur. Naast landelijke thema’s die voor de Tweede Kamer van belang zijn, focust het netwerk zich ook op de meer regionaal georiënteerde onderwerpen.

Contact: secretaris@mobiliteitenleefomgeving.vvd.nl

Onderwijs

Het thematisch netwerk Onderwijs is een actief netwerk van liberalen met een hart voor onderwijs. Onderwijs is de basis voor onze vrijheid, onze democratie en onze welvaart. Daarom is het bij uitstek een liberaal thema. Onderwijs biedt je de kansen om je persoonlijk te ontwikkelen, de kans om je leven zo in te richten zoals jij dat wilt, het biedt je meer kans op een baan en het is de motor van de economie. Het netwerk organiseert bijeenkomsten voor debat, idee en ontmoeting. Veelbesproken onderwerpen zijn alle verschillende onderwijslagen, de aansluiting met de arbeidsmarkt, de lerarenopleidingen, het wetenschapsbeleid, innovatie, de mogelijkheden om je leven lang te leren, vakmanschap, talentontwikkeling en internationalisering.

Contact: secretaris@onderwijs.vvd.nl

Public Professional

Public Professionals biedt jou de unieke mogelijkheid om een waardevol netwerk op te bouwen en tegelijkertijd actief te werken aan jouw eigen ontwikkeling en carrière. Creëer een netwerk van ambitieuze liberale collega-ambtenaren binnen en buiten het Rijk, vergroot jouw kennis over politiek Den Haag, ontdek en ontwikkel jouw kwaliteiten als ambtenaar 3.0 en krijg inzicht in de diverse functies en kansen binnen de ambtenarij.

Contact: secretaris@publicprofessional.vvd.nl

Seniorennetwerk

Het Seniorennetwerk vraagt aandacht voor politiek belangrijke vraagstukken voor senioren en zet zich in om de talenten van senioren binnen en buiten de partij te ontwikkelen. Daarnaast zijn wij een klankbord en podium voor kennis en kunde ten behoeve van de partij, maar nog veel meer een verbindende factor en ontmoetingsplaats. Het Seniorennetwerk doet dat door contacten met Kamerleden, het organiseren van congressen, bijeenkomsten en profileert zich op sociale media. De doelgroep van het Seniorennetwerk zijn 50-plussers van zowel binnen als buiten de partij. Maar het Seniorennetwerk staat ook open voor jongere bestuurders en professioneel geïnteresseerden.

Contact: secretaris@seniorennetwerk.vvd.nl
Website: www.seniorennetwerk.vvd.nl

Sport en Bewegen

Sport en bewegen is voor liberalen meer dan de belangrijkste bijzaak. Voor de gepassioneerde beoefenaar, gymleraar, trainer, coach, politici, bestuurders of sportliefhebbers; voor hen is sport en bewegen werk, passie, een middel voor persoonlijke groei en ontwikkeling, de weg naar een vitaal en fijn leven. Het thematisch netwerk Sport en Bewegen is de plek waar kennis, ervaringen en opvattingen met elkaar worden gedeeld. Waarin een vraag leidt tot antwoorden, een opmerking reacties krijgt en een stelling dispuut oproept.

Contact: secretaris@sportenbewegen.vvd.nl

Werk en Inkomen

Het thematisch netwerk Werk en Inkomen is actief op alle terreinen die met werk en inkomen te maken hebben. Wij denken na over de beste manier om mensen aan het werk te krijgen en te houden, maar bekommeren ons ook over de mensen die (tijdelijk) niet kunnen werken door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of ouderdom. Veel onderwerpen komen bij dit netwerk aan de orde, zoals bijvoorbeeld de Participatiewet, WW, WIA, arbeidsmarktbeleid, AOW en pensioenen.

Contact: secretaris@werkeninkomen.vvd.nl
Website: www.werkeninkomen.vvd.nl

Wonen

Het thematisch netwerk Wonen wil oplossingen voor de uitdagingen aandragen en inspelen op nieuwe mogelijkheden. Een nieuw, modern woonbeleid is daarvoor noodzakelijk. Een woonbeleid dat de sociale huur, vrije sector huur en de koopsector naadloos op elkaar laat aansluiten, zodat iedereen een huis kan huren of kopen waren het fijn wonen is. Daarover wordt regelmatig en direct met politici gecommuniceerd en worden bijeenkomsten georganiseerd waar het liberale woonbeleid kan worden getoetst en uitgedragen.

Contact: secretaris@wonen.vvd.nl
Website: www.wonen.vvd.nl

Young Professional

Het thematisch netwerk Young Professionals richt zich op jonge, ambitieuze mensen die werken aan hun carrière én geïnteresseerd zijn in politiek. Wij zijn het verbindende netwerk tussen young professionals van binnen én buiten de VVD. Wij willen deze belangrijke groep mensen, de toekomst van Nederland, aan ons netwerk binden om samen aan een liberaler Nederland te kunnen werken. We organiseren een aantal keer per jaar activiteiten om te netwerken, elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen.

Contact: secretaris@youngprofessional.vvd.nl
Website: https://youngprofessional.vvd.nl