Liberaal Seniorennetwerk

Het Seniorennetwerk vraagt aandacht voor politiek belangrijke vraagstukken voor senioren en zet zich in om de talenten van senioren binnen en buiten de partij te ontwikkelen. Daarnaast zijn wij een klankbord en podium voor kennis en kunde ten behoeve van de partij, maar nog veel meer een verbindende factor en ontmoetingsplaats. Het Seniorennetwerk doet dat door contacten met Kamerleden, het organiseren van congressen, bijeenkomsten en profileert zich op sociale media. De doelgroep van het Seniorennetwerk zijn 50-plussers van zowel binnen als buiten de partij. Maar het Seniorennetwerk staat ook open voor jongere bestuurders en professioneel geïnteresseerden.


Website: www.seniorennetwerk.vvd.nl