Liberaal Manifest

Onze politieke ervaring maakt onze ideeën niet alleen goed doordacht, maar ook uitvoerbaar in de praktijk. De VVD streeft naar een kleine, slagvaardige overheid die garant staat voor een veilige en eerlijke samenleving, waar iedereen die hard werkt de ruimte krijgt om zijn of haar ambities te realiseren.

Bij de VVD gaat het om de waarden vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen. 

Op basis van het Liberaal Manifest en de Beginselverklaring brengen onze politici het liberalisme in praktijk. Periodiek stellen we verkiezingsprogramma’s op, op landelijk, lokaal en Europees niveau.

Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen. Om deze waarden gaat het bij de VVD. Ze zijn vastgesteld en uitgewerkt in de Beginselverklaring.