Young Professional Netwerk

Het thematisch netwerk Young Professionals richt zich op jonge, ambitieuze mensen die werken aan hun carrière én geïnteresseerd zijn in politiek. Wij zijn het verbindende netwerk tussen young professionals van binnen én buiten de VVD. Wij willen deze belangrijke groep mensen, de toekomst van Nederland, aan ons netwerk binden om samen aan een liberaler Nederland te kunnen werken. We organiseren een aantal keer per jaar activiteiten om te netwerken, elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen.


Website: https://youngprofessional.vvd.nl