Liberaal vrouwennetwerk

Vrouwen en mannen zijn volledig gelijkwaardig. Wij tolereren discriminatie van vrouwen niet. De samenleving kan er vooral zelf voor zorgen dat vrouwen niet worden achtergesteld op de arbeidsmarkt.

De belangrijkste doelstelling van het Liberaal Vrouwen Netwerk is om de talenten van vrouwen zichtbaar te maken binnen én buiten de partij. Niet alleen voor politieke, maar ook zeker voor maatschappelijke functies. Het Liberaal Vrouwen Netwerk doet dat door jaarlijks twee landelijke netwerkbijeenkomsten te organiseren die aansluiten op de politieke actualiteit. Het netwerk is daarnaast actief in het Politiek Vrouwen Overleg, een bestuurlijk samenwerkingsverband van zes politieke partijen dat punten die de positie van vrouwen verbeteren op de politieke agenda zet.

Website: http://liberaalvrouwennetwerk.vvd.nl/